Ανακοινώσεις Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

Πρακτικά Συμποσίων Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2019 η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία είχε οργανώσει 7 Συμπόσια, τα οποία αποτελούν σημεία αναφοράς για τους απανταχού μελετητές και ενδιαφερόμενους για την Αρχαιομετρία και την Πολιτισμική Κληρονομία.

Τα πεπραγμένα όλων των Συμποσίων Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ έχουν εκδοθεί (στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά) και περιέχουν εκατοντάδες πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν μετά από κρίση.

Οι σχετικοί τόμοι των Πρακτικών αποτελούν το σπουδαιότερο γραπτό έργο της ΕΑΕ, βρίσκονται στις βιβλιοθήκες πολλών επιστημονικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και οι σχετικές δημοσιεύσεις είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο, ύστερα από επικοινωνία του με τη Γραμματεία της ΕΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: archaeometry.org.gr@gmail.com