Όνομα εργαστηρίου:

Εργαστήριο Χημικών, Φυσικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Ιστοσελίδα

www.amth.gr (link: https://www.amth.gr/museum/departments/tmima-syntirisis-himikon-fysikon-ereynon-kai-arhaiometrias)

Ερευνητική Στόχευση

  • Προσδιορισμός χημικής σύστασης τεχνουργημάτων της συλλογής του ΑΜΘ και φορέων του ΥΠΠΟΑ με σκοπό τη μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής τους.
  • Μελέτη αυθεντικότητας αντικειμένων που αποτελούν προϊόντα αρχαιοκαπηλίας – παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων ή παραδόσεων.
  • Υποβοήθηση του έργου της συντήρησης των αντικειμένων – μελέτη αναπτυσσόμενης παθολογίας.

Βασικός Εξοπλισμός

  • Micro-EDXRF (Artax 400, Bruker AXS).

Lab name:

Laboratory of Chemical, Physical Studies & Archaeometry (Archaeological Museum of Thessaloniki)

Website

www.amth.gr ((link: https://www.amth.gr/museum/departments/tmima-syntirisis-himikon-fysikon-ereynon-kai-arhaiometrias)

Research scope

  • Determination of the chemical composition of artefacts from the collection of the A.M.Th. and Ephorates of the Ministry of Culture in order to study their manufacturing technology.
  • Study of authenticity of artefacts – objects that are products of illegal trafficking of antiquities.
  • Assistance to the museum’s conservation program (study pathology – corrosion).

Basic Equipment

  • Micro-EDXRF (Artax 400, Bruker AXS).