Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου:

ARTICON LAB: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ – ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ιστοσελίδα

http://articon.lab.uniwa.gr/

Ερευνητική Στόχευση

Βασικός Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να συμβάλλει στη ενίσχυση της σχέσης έρευνας και συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσα από:

 • την εφαρμογή καινοτόμων διεπιστημονικών μεθοδολογιών,
 • τη διαμόρφωση σύγχρονης αντίληψης ως προς το ρόλο της διαγνωστικής, πριν, κατά αλλά και μετά τις επεμβάσεις συντήρησης
 • την επίλυση καθημερινών προβλημάτων και την υποστήριξη των εργασιών με in situ εφαρμογές
 • τη χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων
 • τη σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης,
 • τη διάχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού

Βασικός Εξοπλισμός

 • συστήματα υπερφασματικής απεικόνισης MuSIS HS, MUSES 9 HS
 • σύστημα ψηφιακής ανακλαστογραφίας ARTI Vira
 • σύστημα αναλογικής ανακλαστογραφίας GRUNDIG FA-76,
 • σύστημα θερμογραφίας InGaAs AVT Goldeye P-008 SWIR Cool
 • Χρωματόμετρο
 • οπτικά μετρητικά μικροσκόπια (DINO LIGHT UV και IR)
 • Φωτογραφικός εξοπλισμός για VIS/UV/IR Απεικονίσεις
 • σύστημα φασματοσκοπίας ανάκλασης με οπτικές ίνες (FORS) Ocean Optics
 • οπτικό μεταλλογραφικό μικροσκόπιο Leica ανακλωμένου/διερχόμενου φωτισμού, με δυνατότητα παρατήρησης του φθορισμού και ειδικό λογισμικό επεξεργασίας εικόνας
 • Σύστημα προετοιμασίας στρωματογραφικών τομών STRUERS
 • Εργαστηριακός μικροεξοπλισμός για χημικές αναλύσεις και δοκιμές
 • Εξοπλισμός για συντήρηση πινάκων και χαρτώου υλικού
 • Πρόσβαση στον επιστημονικό εξοπλισμό του Tήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠαΔΑ (π.χ. FTIR, GC, GC-MS, HPLC, SEM-EDAX, XRD/XRF, θάλαμοι γήρανσης, 3D Scanners, κ.ά).

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

https://www.facebook.com/people/Articon/100064181613496/

Lab name:

ARTICON Lab: Advanced Research Technologies for Investigation & Conservation University of West Attica

Website

http://articon.lab.uniwa.gr/en/

Research scope

 • Development and application of methodologies, techniques and scientific tools in the field of conservation science and practice.
 • Support for the use of standard procedures and provision of certified services.
 • Protection and promotion of Cultural Heritage with emphasis on artworks and the book-archival material.
 • Production of modern research material to support education and learning objectives.
 • Strengthening of the cooperation of researchers and institutions working in similar fields.

Basic Equipment

 • Hyperspectral Imaging Systems MuSIS HS, MUSES9 HS
 • Infrared Reflectography System ARTI Vira
 • Infrared Reflectography System GRUNDIG FA-76
 • InGaAs SWIR Camera AVT Goldeye P-008 SWIR Cool
 • USB DINO LIGHT VIS. UV & IR
 • Equipment for VIS/UV/IR Digital Photography
 • Colorimeter
 • Fiber Optics Reflectance Spectroscopy (FORS) system
 • Metallographic Microscope Leica (transmitted/
 • cross-section samples preparation equipment
 • Acces to laboratory equipment and instrumentation of the Department of Conservation of Antiquities and Works of Art, University of West Attica ( e.g.TLC, HPLC, GC, GC-MS, SEM-EDAX, XRD/XRF, 3D scanners and Ageing chambers. etc)
 • All necessary equipment for easel painting and paper conservation

Social Media

https://www.facebook.com/people/Articon/100064181613496/