Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

Όνομα εργαστηρίου:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Δομικών Υλικών

Ιστοσελίδα

http://lbm.civil.auth.gr/

Ερευνητική Στόχευση

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου που αφορά κυρίως σε δύο ερευνητικά πεδία/τομείς:

 • Έρευνα για την ανάλυση των ιστορικών υλικών της μνημειακής κληρονομιάς και τη συντήρηση και στερέωση κτιρίων με συμβατά υλικά, καθώς και γενικότερα για υλικά επισκευής κατασκευών. Το πλαίσιο λειτουργίας του Εργαστηρίου αφορά εκτέλεση μετρήσεων για σκοπούς έρευνας και έχει πιστοποίηση ISO9001:2015.
 • Εφαρμοσμένη έρευνα για την προώθηση νέων υλικών στην παραγωγή και την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση, προς όφελος:
  – της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας.
  – προστασίας του περιβάλλοντος.
  – οικονομίας των κατασκευών.

Βασικός Εξοπλισμός

 • 2000KN hydraulic press for determining the compressive strength device (Matest servounit) and 2000KN bending and compressive tensile strength testing (Universal testing machine)
 • ULTRATONIC 50KN Universal for compression, flexure and tensile
 • Environmental chambers (freeze-thaw and wetting-drying KOMEG KMH 800LIT)
 • Salt spray chamber (WISSTECHNIK SALT EVENT)
 • UV radiation lamps (365-254nm)
 • Laser granulometry (Particle size analysis) to determine fineness of powders Malvern Mastersizer 2000)
 • Polarizing Microscope Leitz LABORLUX 12 POL S
 • Stereoscope Leica M10
 • XRD Bruker Tiger S8
 • XRF Bruker D2 Phaser
 • Β.Ε.Τ. Quantachrome 2000
 • Water drop contact Kruss DSA 100
 • Water permeability device under pressure
 • Perkin Elmer atomic absorption for determination of metal cations (Perkin Elmer AAnalyst 400)
 • Ion chromatography system for determination of water-soluble salts (Dionex ICS-1100)
 • Thermal conductivity Thermtest HFM100
 • Dillatometer Linseys L70/2171
 • Thermal analysis (DTA-TG) (Netzch STA 449FS)
 • TA- TAM Air (hydration heat)

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

https://www.facebook.com/lbmauth
https://www.linkedin.com/company/laboratory-of-building-materials-auth/
https://www.researchgate.net/lab/Laboratory-of-Building-Materials-Maria-Stefanidou

Lab name:

Laboratory of Building Materials

Website

http://lbm.civil.auth.gr/

Research scope

Research on the analysis of historical materials of the monumental heritage and historic buildings aiming in design compatible repair materials based on criteria for sustainability and durability. The Laboratory’s operating framework concerns the performance of measurements for research purposes and is ISO9001:2015 certified.

Applied research for the promotion of new materials in production utilizazing industrial by-products in construction, for the benefit of:

 • saving natural resources and energy.
 • environmental protection.
 • construction economy.

Basic Equipment

 • 2000KN hydraulic press for determining the compressive strength device (Matest servounit) and 2000KN bending and compressive tensile strength testing (Universal testing machine)
 • ULTRATONIC 50KN Universal for compression, flexure and tensile
 • Environmental chambers (freeze-thaw and wetting-drying KOMEG KMH 800LIT)
 • Salt spray chamber (WISSTECHNIK SALT EVENT)
 • UV radiation lamps (365-254nm)
 • Laser granulometry (Particle size analysis) to determine fineness of powders Malvern Mastersizer 2000)
 • Polarizing Microscope Leitz LABORLUX 12 POL S
 • Stereoscope Leica M10
 • XRD Bruker Tiger S8
 • XRF Bruker D2 Phaser
 • Β.Ε.Τ. Quantachrome 2000
 • Water drop contact Kruss DSA 100
 • Water permeability device under pressure
 • Perkin Elmer atomic absorption for determination of metal cations (Perkin Elmer AAnalyst 400)
 • Ion chromatography system for determination of water-soluble salts (Dionex ICS-1100)
 • Thermal conductivity Thermtest HFM100
 • Dillatometer Linseys L70/2171
 • Thermal analysis (DTA-TG) (Netzch STA 449FS)
 • TA- TAM Air (hydration heat)

Social Media

https://www.facebook.com/lbmauth
https://www.linkedin.com/company/laboratory-of-building-materials-auth/
https://www.researchgate.net/lab/Laboratory-of-Building-Materials-Maria-Stefanidou