ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΡΟΥ

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΗΣ

Email: kaparou@inp.demokritos.gr

Web: http://www.inp.demokritos.gr/staff-members/maria-kaparou
https://www.researchgate.net/profile/Maria-Kaparou-5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΕΡΕΥΝΑΣ / ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στην εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών σε αρχαιολογικά και ιστορικά υλικά, προκειμένου στην αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων τεχνολογίας, προέλευσης και των καλλιτεχνικών, κοινωνικο- πολιτικών και οικονομικών παραμέτρων που μπορούν να μελετηθούν και να ενισχυθούν μέσω της διεπιστημονικής μελέτης των υλικών. Έχει εξειδίκευση στη μελέτη αρχαιολογικών υάλων και υαλωδών υλών.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Δρ. Μαρία Καπαρού είναι αρχαιολόγος-αρχαιομέτρης, απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κάτοχος ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Αρχαιο-υλικά του Πανεπιστημίου του Σέφηλντ.

Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Φθορισμομετρίας Ακτίνων Χ (XRF LAB) του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.