ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΗΣ

Email: artemios.oikonomou@gmail.com

Web: https://demokritos.academia.edu/ArtemiosOikonomou

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΕΡΕΥΝΑΣ / ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στην εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών που αποσκοπούν στην κατανόηση ποικίλων θεμάτων τα οποία σχετίζονται με αρχαιολογικά και ιστορικά υλικά. Έχει λάβει χρηματοδοτήσεις και υποτροφίες από τo Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΙΔΕΚ), το Ίδρυμα Λεβέντη, την Ευρωπαϊκή Ένωση (Marie Curie Post-Doctoral Fellowship-IEF) και την Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθηνών. Είναι Honorary Research Fellow του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Nottingham και διατελεί Θεματικός Εκδότης (Associate Editor) του Journal of Archaeological Science: Reports, του Heritage Journal και του Society of Archaeological Sciences Bulletin.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ. Αρτέμιος Οικονόμου είναι φυσικός-αρχαιομέτρης, διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στη Χημεία και Τεχνολογία Υλικών και στην Ιστορία-Θεωρία της Τέχνης-Επιμέλεια Εκθέσεων.

Η έρευνά του έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει λάβει μέρος σε διεθνή και εθνικά σχετικά επιστημονικά συνέδρια. Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Είναι μέλος εθνικών και διεθνών Εταιρειών και Συλλόγων: Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία (εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ.), Society of Archaeological Sciences (SAS), Association Internationale pour l’ Histoire du Verre (AIHV) κ.ά.