Συμπόσια - Εκδόσεις & Πρακτικά

Συμπόσια Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

Από την ίδρυσή της, μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία έχει διοργανώσει οκτώ Συμπόσια Αρχαιομετρίας, όλα με διεθνή χαρακτήρα, επιτυγχάνοντας να προσελκύσει πλήθος ερευνητών και ακαδημαϊκών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Αρχαιομετρίας και της μελέτης της της Πολιτισμικής Κληρονομιάς με σύγχρονες μεθόδους.

Τα πεπραγμένα όλων των Συμποσίων Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ έχουν εκδοθεί (στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά) και περιέχουν εκατοντάδες πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν μετά από κρίση.

Οι σχετικοί τόμοι των Πρακτικών αποτελούν το σπουδαιότερο γραπτό έργο της ΕΑΕ, βρίσκονται στις βιβλιοθήκες πολλών επιστημονικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και οι σχετικές δημοσιεύσεις είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο, ύστερα από επικοινωνία του με τη Γραμματεία της ΕΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: archaeometry.org.gr@gmail.com

8ο Συμπόσιο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

17-20 Οκτωβρίου 2023, «Αρχαιομετρία πέρα  από τη ανάλυση: Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις». Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα

7ο Συμπόσιο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

9 – 12 Οκτωβρίου 2019, «Αρχαιομετρία- Αρχαιολογία: 30 χρόνια μετά». Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα

6ο Συμπόσιο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

16 – 18 Μαΐου 2013, «Πολιτισμικές επιρροές στην έκφραση των τεχνικών δεξιοτήτων στη Μεσόγειο», Αθήνα,  Μουσείο Ακρόπολης

5ο Συμπόσιο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

8 – 10 Οκτωβρίου 2008, Αθήνα Αμφιθέατρο Cotsen Hall, American School of Classical Studies at Athens

4ο Συμπόσιο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

28 – 31 Μαϊου 2003, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα

3ο Συμπόσιο Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

6 – 10 Νοεμβρίου 1996, Αθήνα

2ο Συμπόσιο Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

26 – 28 Μαρτίου 1993, «Αρχαιομετρικές και Αρχαιολογικές Έρευνες στη Μακεδονία και Θράκη», Θεσσαλονίκη

1ο Συμπόσιο Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

26 – 28 Ιανουαρίου 1990, Σύνδεση Αρχαιομετρίας και Αρχαιολογίας, Αθήνα, Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως