Εργαστήρια Αρχαιομετρίας

Εάν επιθυμείτε να καταχωρήσετε το εργαστήριό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση και αποστείλτε την στην ηλεκτρονική διεύθυνση archaeometry.org.gr@gmail.com.

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ: Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας CCM Lab

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας – Εργαστήριο Παλαιοπεριβάλλοντος και Αρχαίων Μεταλλικών Δομών

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής – Εργαστήριο XRF

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και Φυσικοχημικών Μετρήσεων, ΑΘΗΝΑ – Ερευνητικό Κέντρο

Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: Ερευνητική Ομάδα ΚΕΡΑΜΟΣ (Κέντρο έρευνας Αρχαιο-υλικών)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Εργαστήριο Δομικών Υλικών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ENVMS Group

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ- Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων (AMDeLab)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ARTICON Lab

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ: Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

4. ΞΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Malcolm H. Wiener: Εργαστήριο Αρχαιολογικών Επιστημών