Δράσεις Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

Γέφυρες Αρχαιομετρίας (3η Συνάντηση)

1 Ιουνίου 2024, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Νέων Ερευνητών/ ριών

8ο Συμπόσιο της ΕΑΕ (Δείπνο)- 8th Symposium by HSA (Dinner)

19 Οκτωβρίου 2023- 19th October 2023

Κοπή βασιλόπιτας

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 19:00