Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας
logo_eae
17ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 14/10/2022)
 • Καπαρού Μ. (Πρόεδρος)
 • Οικονόμου Α. (Αντιπρόεδρος)
 • Κουλουμπή Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Παπαγεωργίου Μ. (Ταμίας)
 • Μπασιάκος Ι.
 • Φακορέλλης Γ.
 • Φιλιππάκη Ε.
logo_eae
16ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 07/07/2020 έως 06/07/2022)
 • Φακορέλλης Γ (Πρόεδρος)
 • Μπασιάκος Ι. (Αντιπρόεδρος)
 • Φιλιππάκη Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Οικονόμου Α. (Ταμίας)
 • Καπαρού Μ.
 • Παπαγεωργίου Μ.
 • Κουλουμπή Ε.
logo_eae
15ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 26/01/2018 έως 06/07/2020)
 • Μπασιάκος Ι. (Πρόεδρος)
 • Φακορέλλης Γ. (Αντιπρόεδρος)
 • Φιλιππάκη Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Οικονόμου Α. (Ταμίας)
 • Παπαγεωργίου Μ.
 • Θεοδώρου Γ.
 • Λουκοπούλου Π.
logo_eae
14ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 14/11/2014 έως 25/01/2018)
 • Κυλίκογλου Β. (Πρόεδρος)
 • Φιλιππάκη Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Καρατάσιος Ι. (Ταμίας)
 • Μπασιάκος Ι. (Αντιπρόεδρος)
 • Φακορέλλης Γ.
 • Hein A.
 • Ζαχαριάς Ν.
logo_eae
13ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 19/11/2011 έως 13/11/2014)
 • Photos Jones Ε. (Πρόεδρος)
 • Καρατάσιος Ι. (Γενικός Γραμματέας)
 • Κουλουμπή Ε. (Ταμίας)
 • Μπασιάκος Ι. (Αντιπρόεδρος)
 • Κυλίκογλου Β.
 • Hein A.
 • Φιλιππάκη Ε.
logo_eae
12ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 16/12/2008 έως 18/11/2011)
 • Κουλουμπή Ε.
 • Βάκουλης Θ.
 • Φακορέλλης Γ.
 • Γεωργακοπούλου Μ.
 • Πολυκρέτη Κ.
 • Αλούπη Ε.
 • Κυλίκογλου Β.
logo_eae
11ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 23/06/2006 έως 15/12/2008)
 • Φακορέλλης Γ. (Πρόεδρος)
 • Πολυκρέτη Κ. (Γενική Γραμματέας)
 • Βάκουλης Θ. (Ταμίας)
 • Ζαχαριάς Ν.
 • Γεωργακοπούλου Μ.
 • Μπασιάκος Ι.
 • Κυπαρίσση Ν.
logo_eae
10ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 27/06/2003 έως 22/06/2006)
 • Φακορέλλης Γ. (Πρόεδρος)
 • Ζαχαριάς Ν. (Αντιπρόεδρος)
 • Πολυκρέτη Κ. (Γενική Γραμματέας)
 • Βάκουλης Θ. (Ταμίας)
 • Αλούπη Ε.
 • Μπασιάκος Ι.
 • Κυριατζή Ε.
logo_eae
9ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 07/06/2001 έως 26/06/2003)
 • Φακορέλλης Γ. (Πρόεδρος)
 • Βάκουλης Θ. (Ταμίας)
 • Αλούπη Ε.
 • Κυριατζή Ε.
 • Μπασιάκος Ι.
 • Πολυκρέτη Κ.
 • Ζαχαριάς Ν.
logo_eae
8ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 24/04/1999 έως 06/06/2001)
 • Φακορέλλης Γ. (Πρόεδρος)
 • Αλούπη Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Βάκουλης Θ. (Ταμίας)
 • Μπασιάκος Ι.
 • Ζαχαριάς Ν.
 • Κασιανίδου Β.
 • Λυριτζής Ι.
logo_eae
7ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 15/03/1997 έως 23/04/1999)
 • Μπασιάκος Ι. (Πρόεδρος)
 • Φακορέλλης Γ. (Ταμίας)
 • Αλούπη Ε.
 • Βάκουλης Θ.
 • Καμπούρογλου Β.
 • Κούρου Ν.
 • Ζουριδάκης Ν.
logo_eae
6ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 21/01/1995 έως 14/03/1997)
 • Μπασιάκος Ι. (Πρόεδρος)
 • Φακορέλλης Γ. (Ταμίας)
 • Ζουριδάκης Ν.
 • Αλούπη Ε.
 • Παναγιάρης Γ.
 • Καμπούρογλου Ε.
 • Βαλλιάνου Δ.
logo_eae
5ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. από 01/12/1992 έως 20/01/1995
 • Ζουριδάκης Ν.
 • Μπασιάκος Ι.
 • Κακαβογιάννης Ε.
 • Φακορέλλης Γ.
logo_eae
4ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 28/01/1990 έως 30/11/1992)
 • Μπασιάκος Ι. (Πρόεδρος)
 • Μάγκου Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Φώτου Ε. (Ταμίας)
 • Φακορέλλης Γ.
logo_eae
3ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 21/11/1987 έως 27/01/1990)
 • Βαρουφάκης Γ. (Πρόεδρος)
 • Δανάλη-Κοτσάκη Σ. (Γενική Γραμματέας)
 • Μπασιάκος Ι. (Ταμίας)
 • Αποστολάκης Κ.
 • Μάγκου Ε.
 • Μαυρογιαννάκης Μ.
logo_eae
2ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 21/11/1985 έως 20/11/87)
 • Βαρουφάκης Γ. (Πρόεδρος)
 • Δανάλη-Κοτσάκη Σ. (Γενική Γραμματέας)
 • Κουζέλη Κ. (Ταμίας)
 • Μάγκου Ε.
 • Παπασταματάκη Ά.
 • Σιδέρης Κ.
 • Πρέκα Π.
logo_eae
1ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 1982 έως 20/11/85)
 • Ζουριδάκης Ν. (Γενικός Γραμματέας)
 • Αποστολάκης Κ. (Ταμίας)
 • Ασημενός Κ.
 • Παπασταματάκη Ά.
 • Μαυρογιαννάκης Μ.
 • Φιλιππάκης  Σ.
 • Βαρουφάκης  Γ.
logo_eae
Ιδρυτικά Μέλη Ε.Α.Ε.
Ίδρυση 01/12/1982
 • Κωνσταντίνος Κονοφάγος, καθηγητής Σχολής Μεταλλειολόγων-Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
 • Φιλιππάκης  Σοφοκλής
 • Ζουριδάκης Νίκος
 • Περδικάτσης Βασίλης
 • Πομόνη-Παπαϊωάννου Φωτεινή
 • Δήμου Ελευθερία
 • Μητσάκη Βασιλική
 • Παπαμαρινόπουλος  Σταύρος
 • Παπασταματάκη  Άρτεμις
 • Σιδέρης Κων/νος
 • Μαράκης Γρηγόριος
 • Οικονόμου Κων/νος
 • Χατζηανδρέου Λεονάρδος
 • Λαδόπουλος Γεώργιος
 • Μαυρογιαννάκης Εμμανουήλ
 • Καλαμιώτου Μαρία
 • Σταυροπόδης Ιάκωβος
 • Μπασιάκος Ιωάννης
 • Βασιλειάδης Κων/νος
 • Παπαδάτος Νικόλαος
 • Παπαθανασόπουλος Γιώργος
 • Ασημενός Κων/νος
 • Λαμπράκη Άννα
 • Αποστολάκης Κων/νος
1982

Δ.Σ. Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

Ιδρυτικά Μέλη Ε.Α.Ε.

 • Κωνσταντίνος Κονοφάγος, καθηγητής Σχολής Μεταλλειολόγων  Χημικών -Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
 • Φιλιππάκης  Σοφοκλής
 • Ζουριδάκης Νίκος
 • Περδικάτσης Βασίλης
 • Πομόνη-Παπαϊωάννου Φωτεινή
 • Δήμου Ελευθερία
 • Μητσάκη Βασιλική
 • Παπαμαρινόπουλος  Σταύρος
 • Παπασταματάκη  Άρτεμις
 • Κ….. Κων/νος (μάλλον ο Κονοφάγος ήτανε..)
 • Σιδέρης Κων/νος
 • Μαράκης Γρηγόριος
 • Οικονόμου Κων/νος
 • Χατζηανδρέου Λεονάρδος
 • Λαδόπουλος Γεώργιος
 • Μαυρογιαννάκης Εμμανουήλ
 • Καλαμιώτου Μαρία Με
 • Σταυροπόδης Ιάκωβος
 • Μπασιάκος Ιωάννης
 • Βασιλειάδης Κων/νος
 • Παπαδάτος Νικόλαος
 • Παπαθανασόπουλος Γιώργος
 • Ασημενός Κων/νος
 • Λαμπράκη Άννα
 • Αποστολάκης Κων/νος

1ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 1982 έως 20/11/85)

 • Ζουριδάκης Ν. (Γενικός Γραμματέας)
 • Αποστολάκης Κ. (Ταμίας)
 • Ασημενός Κ.
 • Παπασταματάκη Ά.
 • Μαυρογιαννάκης Μ.
 • Φιλιππάκης  Σ.
 • Βαρουφάκης  Γ.

2ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 21/11/1985 έως 20/11/87)

 • Βαρουφάκης Γ. (Πρόεδρος)
 • Δανάλη-Κοτσάκη Σ. (Γενική Γραμματέας)
 • Κουζέλη Κ. (Ταμίας)
 • Μάγκου Ε.
 • Παπασταματάκη Ά.
 • Σιδέρης Κ.
 • Πρέκα Π.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Φιλιππάκης Σ., Ζουριδάκης Ν., Παπαμαρινόπουλος Σ.

3ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 21/11/1987 έως 27/01/1990)

 • Βαρουφάκης Γ. (Πρόεδρος)
 • Δανάλη-Κοτσάκη Σ. (Γενική Γραμματέας)
 • Μπασιάκος Ι. (Ταμίας)
 • Αποστολάκης Κ.
 • Μάγκου Ε.
 • Μαυρογιαννάκης Μ.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Παπασταματάκη Α., Κουζέλη Κ.

4ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 28/01/1990 έως 30/11/1992)

 • Μπασιάκος Ι. (Πρόεδρος)
 • Μάγκου Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Φώτου Ε. (Ταμίας)
 • Εξελεγκτική Επιτροπή:

5ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. από 01/12/1992 έως 20/01/1995

 • Ζουριδάκης Ν.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή:

6ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 21/01/1995 έως 14/03/1997)

 • Μπασιάκος Ι. (Πρόεδρος)
 • Φακορέλλης Γ. (Ταμίας)
 • Ζουριδάκης Ν.
 • Αλούπη Ε.
 • Παναγιάρης Γ.
 • Καμπούρογλου Ε.
 • Βαλλιάνου Δ.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Παπαμαρινόπουλος Σ., Παπαθανασόπουλος Γ.

7ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 15/03/1997 έως 23/04/1999)

 • Μπασιάκος Ι. (Πρόεδρος)
 • Φακορέλλης Γ. (Ταμίας)
 • Αλούπη Ε.
 • Βάκουλης Θ.
 • Καμπούρογλου Β.
 • Κούρου Ν.
 • Ζουριδάκης Ν.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Ζαχαριάς Ν., Τσολακίδου Α.

8ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 24/04/1999 έως 06/06/2001)

 • Φακορέλλης Γ. (Πρόεδρος)
 • Αλούπη Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Βάκουλης Θ. (Ταμίας)
 • Μπασιάκος Ι.
 • Ζαχαριάς Ν.
 • Κασιανίδου Β.
 • Λυριτζής Ι.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή:  Μιχαήλ Χ., Πολυκρέτη Κ.

9ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 07/06/2001 έως 26/06/2003)

 • Φακορέλλης Γ. (Πρόεδρος)
 • Βάκουλης Θ. (Ταμίας)
 • Αλούπη Ε.
 • Κυριατζή Ε.
 • Μπασιάκος Ι.
 • Πολυκρέτη Κ.
 • Ζαχαριάς Ν.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Κυλίκογλου Β., Τσολακίδου Α.

10ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 27/06/2003 έως 22/06/2006)

 • Βάκουλης Θ. (Ταμίας)
 • Αλούπη Ε.
 • Ζαχαριάς Ν. (Αντιπρόεδρος)
 • Φακορέλλης Γ. (Πρόεδρος)
 • Μπασιάκος Ι.
 • Πολυκρέτη Κ. (Γενική Γραμματέας)
 • Κυριατζή Ε.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Γαβαλάς Π., Τσέλιος Θ.

11ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 23/06/2006 έως 15/12/2008)

 • Ζαχαριάς Ν.
 • Γεωργακοπούλου Μ.
 • Μπασιάκος Ι.
 • Κυπαρίσση Ν.
 • Βάκουλης Θ. (Ταμίας)
 • Φακορέλλης Γ. (Πρόεδρος)
 • Πολυκρέτη Κ. (Γενική Γραμματέας)
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Αθανασάς Κ., Καρατάσιος Ι.

12ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 16/12/2008 έως 18/11/2011)

 • Κουλουμπή Ε.
 • Βάκουλης Θ.
 • Φακορέλλης Γ.
 • Γεωργακοπούλου Μ.
 • Πολυκρέτη Κ.
 • Αλούπη Ε.
 • Κυλίκογλου Β.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Οικονόμου Α., Φιλιππάκη Ε.

13ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 19/11/2011 έως 13/11/2014)

 • Photos Jones Ε. (Πρόεδρος)
 • Καρατάσιος Ι. (Γενικός Γραμματέας)
 • Κουλουμπή Ε. (Ταμίας)
 • Μπασιάκος Ι. (Αντιπρόεδρος)
 • Κυλίκογλου Β.
 • Hein A.
 • Φιλιππάκη Ε.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Αλούπη Ε., Πολυκρέτη Κ.

14ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 14/11/2014 έως 25/01/2018)

 • Κυλίκογλου Β. (Πρόεδρος)
 • Φιλιππάκη Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Καρατάσιος Ι. (Ταμίας)
 • Μπασιάκος Ι. (Αντιπρόεδρος)
 • Φακορέλλης Γ.
 • Hein A.
 • Ζαχαριάς Ν.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Müller N., Καζαντζάκη Μ.

15ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 26/01/2018 έως 06/07/2020)

 • Μπασιάκος Ι. (Πρόεδρος)
 • Φακορέλλης Γ. (Αντιπρόεδρος)
 • Φιλιππάκη Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Οικονόμου Α. (Ταμίας)
 • Παπαγεωργίου Μ.
 • Θεοδώρου Γ.
 • Λουκοπούλου Π.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Μαστροθεόδωρος Γ., Χριστοδουλάκης Ι.

16ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 07/07/2020 έως 06/07/2022)

 • Φακορέλλης Γ (Πρόεδρος)
 • Μπασιάκος Ι. (Αντιπρόεδρος)
 • Φιλιππάκη Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Οικονόμου Α. (Ταμίας)
 • Καπαρού Μ.
 • Παπαγεωργίου Μ.
 • Κουλουμπή Ε.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Μαστροθεόδωρος Γ., Καζαντζάκη Μ., Τσάκαλος Ε.

17ο Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (από 14/10/2022)

 • Καπαρού Μ. (Πρόεδρος)
 • Οικονόμου Α. (Αντιπρόεδρος)
 • Κουλουμπή Ε. (Γενική Γραμματέας)
 • Παπαγεωργίου Μ. (Ταμίας)
 • Μπασιάκος Ι.
 • Φακορέλλης Γ.
 • Φιλιππάκη Ε.
 • Εξελεγκτική Επιτροπή: Καζαντζάκη Μ., Τσάκαλος Ε.